Het innovatiepotentieel in Noord-Nederland is hoog, maar het economisch rendement kan beter. Dat blijkt uit de Innovatiemonitor Noord-Nederland van SNN en Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Paul Drent is projectmanager subsidies bij SNN. Hij vertelt tijdens MIFMIG waar de kansen liggen en hoe ondernemers subsidie kunnen krijgen.

Macro-economische studies geven aan dat het innovatiepotentieel in Noord-Nederland hoog is. Het meest recente CBS rapport over de Regionale Economie gaf bijvoorbeeld aan dat Friesland de provincie is met het hoogste aantal innovatieve bedrijven in Nederland.

Ook Groningen stond in dit overzicht op een mooie vierde plaats.

Deze macro-economische studies geven echter ook aan het enorme innovatiepotentieel niet automatisch resulteert in daadwerkelijke economische resultaten. Zo bleek uit hetzelfde CBS rapport dat de Noord-Nederlandse provincies eerder achteroplopen wanneer het gaat over harde indicatoren, zoals economische groei.

In 2016 hebben wij samen met de RUG de Innovatiemonitor Noord-Nederland gelanceerd. Jaarlijks wordt het innovatieklimaat in de regio geannaliseerd.

“We brengen de innovatie-activiteiten, investeringen en prestaties van het MKB in kaart middels een vragenlijst”, zegt Paul Drent. “De resultaten van de Innovatiemonitor geven aan dat investeren in organisatorische innovatie een belangrijke factor is in het verbeteren van het economische rendement van innovatie investeringen.”

Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers subsidies amper kennen en er daarom weinig gebruik van maken.

Voor innovatie zijn veel subsidiemogelijkheden beschikbaar. De website 123subsidie.nl brengt hierin overzicht en heeft sinds kort ook de mogelijkheid om een goede subsidie-adviseur te vinden.

“SNN biedt namens de provincies en ook Economic Board Groningen meerdere subsidiemogelijkheden aan om innovaties verder te helpen. Ik geef graag meer inzicht in de mogelijkheden. Ik geef voorbeelden van een aantal innovatieve projecten uit die wij hebben ondersteund”, zegt Paul Drent.

Ondernemend Noord-Nederland

www.youtube.com/watch?v=QR2ZI3nOKCU

Proeftuin Noord-Nederland

www.youtube.com/watch?v=GSdWCIE_06k

Innovatie ambities van Clean Tech Aviation

www.youtube.com/watch?v=o5Z1guuvkVE

123subsidie, subsidiemogelijkheden voor slimme ondernemers

www.youtube.com/watch?v=LrM1AhdZLfo

Spring naar werkbalk